WWW.DOISUTHEP.ORG

WWW.DOISUTHEP.ORG

ขอเชิญ รับชมภาพ-เสียงออนไลน์ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร มี พระธรรมเสนาบดี จล./ ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ รองเจ้าคณะภาค 7เป็น ประธานกรรมการบริหาร สถานีวิทยุท้องถิ่นและจริยธรรม อำเภอเมืองฯจ.เชียงใหม่FM 96.00MHz ออกอากาศ 24 ชั่วโมง ทุกวัน เชิญท่านติดตามรับฟัง...

 

ฟังคลิกวิทยุFM96.00 คณะผู้ปฏิบัติธรรม วันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565

ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

พระครูปลัดธีร์นวัชญาณสิทธิวาที เจ้าอาวาสวัดยางกวง ต.หายยาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รูปปัจจุบัน

นายเกษตร เพชรสัมฤทธิ์ / นายวุฒิชาติ คำปัน ที่ปรึกษาด้านเทคนิควิทยุFM96.00วัดยางกวง

=

ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ต่างๆคลิกที่ www.norsorpor.com    ข่าวก้าวหน้านิวส์ออนไลน์ www.kawnanews.com www.norsorpor.com

Copy right 05-03-2022 www.watdoisuthep.org

คุณแม่วนิดา ชุติมา และ คุณวราวรรณ ชุติมา อุุปถัมภ์เว็บต์www.watdoisuthep.org(วัดยางกวง)

เจ้าภาพต่ออายุเว็ปต์และวิทยุออนไลน์ 28 มีนาคม 2566-28มีนาคม 2567

สถานีวิทยุ FM 96.00 MHz

คลิกฟังธรรมออนไลน์ 24 ชั่วโม